Kattens Værn

Om os

Kattens Værn er blandt Danmarks ældste dyreværnsforeninger. Siden 1. marts 1933 har foreningen arbejdet for at forbedre forholdene for kattene i Danmark.

Kattens Værn har specielt fokus på de vilde katte. Det anslås, at der lever i omegnen af en halv million herreløse katte i Danmark. Kattene kan ikke klare sig selv – selvom mange fejlagtigt tror, det er tilfældet.

Vi arbejder både med de vilde og de tamme herreløse katte.

Læs mere om arbejdet med de vilde katte her.
Læs mere om vores internater her.

Derudover arbejder Kattens Værn også med oplysning omkring neutralisering og mærkning, mens vi på politisk plan lægger pres på for at få forbedret forholdene for kattene.

Kattens Værn er en privat og uafhængig dyreværnsforening med rundt regnet 10.000 medlemmer, som støtter foreningens daglige arbejde for kattene i Danmark.
Foreningen er en demokratisk medlemsorganisation. Foreningens bestyrelse vælges hvert år på en generalforsamling, hvor alle medlemmer er velkomne til at møde op og gøre deres indflydelse gældende.

 

Vi arbejder for:

  • At hjælpe de vilde katte gennem genudsætning.
  • At katte, der ikke skal anvendes til avl, bliver enten kastreret eller steriliseret.
  • At alle katte mærkes med øremærke og/eller chip.
  • At drive internater.
  • At informere om vores arbejde gennem medlemsbladet “Kattens Venner” og vores Facebookside.
  • At informere om katteadfærd og behandling af katte via foldere og hjemmeside.
  • At samarbejde med dyreværnsforeninger i og uden for Danmark.

Hvis du ønsker at tage del i arbejdet med at hjælpe kattene, så kontakt dit nærmeste internat. Se hvor vi har internater her.

_________________________________________________________

Kontaktinformation – Kattens Værns Administration:

Kattens Værn
Sandager 11
2605 Brøndby
kv@kattens-vaern.dk

Tlf. 38 88 12 00 (lokal 1).

Telefontid:
Mandag – torsdag: 10.00-15.00
Fredag: 10.00-14-00

Alle dage: Frokostlukket 12.00-12.30