Skrevet af Dyrlæge Therese Servé Wilbert for Kattens Værn

Forekomst

Cystenyre ses hos ca. 30% af Perserkatte og blandinger heraf i Danmark. Avler man på katte, der har lidelsen, er der 50% chance for, at afkommet får lidelsen. Lidelsen optræder typisk inden katten er 1 år og hvis der ikke på dette tidspunkt findes cyster, er risikoen meget lav for at de udvikles.

 

Årsag

Lidelsen er arvelig.

 

Symptomer

  • Nedsat appetit og derved vægttab
  • Øget drikkelyst og tissetrang
  • Nedstemt og nedsat energi
  • Evt. opkastninger

Sygdomsbilledet ligner kronisk nyresvigt (læs mere her)

 

Diagnosticering

En kat med ovenstående symptomer bør tilses af en dyrlæge.

En ultralydsundersøgelse af nyrerne kan vise cysterne. Der bør tillige laves blodprøve og urinprøve.

 

Behandling

Der er ingen behandling for cystenyre.

Der kan ved tegn på kronisk nyresvigt behandles symptomatisk med iv væskedrop, fosfatbindere (læs mere her), samt foder specielt udviklet til katte med nyresygdom f.eks. Royal Canin Renal (læs mere her).

 

Forebyggelse

Den eneste måde at forebygge mod cystenyre, er ved at udelukke syge katte fra avlen.