Forekomst
Diarré ses hyppigt hos katte.


Årsag
Diarré kan have mange årsager:

 

Symptomer
Diarré kan have forskellig konsistens fra grødet til vandig, desuden kan det være slimet, blodigt og variere i farven fra gullig til sort.
Diarré kan ses som eneste symptom, men i nogle tilfælde kan samtidig ses opkast, nedsat appetit, smerter og nedstemthed afhængig af årsagen og udviklingen.


Diagnosticering
Dyrlægen vil vurdere om tilstanden kræver medicinsk behandling, eller om det er et ukompliceret forløb. Mere komplicerede forløb vil kræve undersøgelse af afføringsprøve og blodprøve.


Behandling 
Ved ukomplicerede tilfælde behandles med foder specielt udviklet til katte med diarré, suppleret med mælkesyrebakterier.
Mere komplicerede forløb kræver symptomatisk behandling afhængigt af årsagen, som f.eks. iv væskedrop, tarm stabiliserende behandling, parasitbehandling, antibiotika og smertestillende, suppleret med foder specielt udviklet til katte med diarré.


Forebyggelse
Du kan forebygge de fleste tilfælde af diarré med korrekt fodring, parasitbehandling og optimale levevilkår for katten som minimerer stress.
 

Skrevet af Dyrlæge Therese Servé Wilbert for Kattens Værn