Skrevet af Dyrlæge Therese Servé Wilbert for Kattens Værn

Forekomst
Hævede trædepuder ses sjældent hos katte, dog ses det noget hyppigere hos vildtlevende katte.
Det ses oftest i de store trædepuder og forpoterne er hyppigst angrebet, men det kan ses på alle fire poter.


Årsag
Ca. 50% af katte med hævede trædepuder har KatteAIDS (læs mere her), ellers er andre årsager ringe afklaret.


Symptomer

  • Trædepuder er hævede og svampede, huden er tynd og tør
  • Der kan ses sår på trædepuderne, der ikke vil hele. Sårene kan blive meget voldsomme, så hele den store trædepude er angrebet.
  • Katten kan have smerter og vil nødigt gå
  • Hævede lymfeknuder
  • Evt. feber
  • Nedsat appetit

 

Diagnosticering
En kat med ovenstående symptomer bør tilses af en dyrlæge.
Dyrlægen vil ofte kunne stille diagnosen ved almindelig undersøgelse af poterne. Desuden vil der laves blodprøve for at tjekke for bl.a. KatteAIDS. Biopsi af trædepuden kan være en mulighed.


Behandling
Milde tilfælde kan behandles med høje doser binyrebarkhormon, men da katten ofte er smittet med KatteAIDS, kan aflivning være en mulighed.


Forebyggelse
Du kan sørge for, at få din kat neutraliseret (kastreret/steriliseret), så den ikke slås så meget og derved er i mindre risiko for, at katten smittes med KatteAIDS.