Dyrevelfærdsloven

Dyrevælfærdsloven erstatter Dyreværnsloven. Den nye titel understøtter behovet for at opnå en særlig forståelse for dyrs trivsel.

Dyrevelfærd indbefatter en etisk forpligtigelse til at sikre dyrs psykiske og fysiske velbefindende. Dyrevelfærdsloven har til formål at beskytte dyr, og fremme god dyrevelfærd samt respekten for dyr som levende, sansende væsener. 

Læs dyrevelfærdsloven