Kattens Værn afholder generalforsamling 

På vores hovedkontor i Brøndby afholdes der generalforsamling den 2. juni kl. 15.00

Dagsorden
1.    Valg af dirigent
2.    Indlevering og godkendelse af fuldmagter
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5.    Indkomne forslag
6.    Fastsættelse af kontingent
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.    Valg af revisor og revisorsuppleant
9.    Eventuelt

Adresse
Kattens Værn Brøndby
Sandager 11
2605 Brøndby

Læs mere om vilkårene for Kattens Værns generalforsamling i vores vedtægter:
§6 Generalforsamling Kattens Værn