Lov om dyreforsøg

Der er grænser for hvilke forsøg, man må foretage på dyr.

Læs loven om dyreforsøg