Lovgivning om katte

Love

Dyrevelfærdsloven

Dyrevælfærdsloven erstatter Dyreværnsloven. Den nye titel understøtter behovet for at opnå en særlig forståelse for dyrs trivsel.

Dyrevelfærd indbefatter en etisk forpligtigelse til at sikre dyrs psykiske og fysiske velbefindende. Dyrevelfærdsloven har til formål at beskytte dyr, og fremme god dyrevelfærd samt respekten for dyr som levende, sansende væsener. 

Læs dyrevelfærdsloven

Lov om mark- og vejfred

Om en ejers pligt til at holde egne dyr på egen grund.

Læs loven om mark- og vejfred

Skindloven

Lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte.

Læs loven her

Lov om dyreforsøg

Der er grænser for hvilke forsøg, man må foretage på dyr.

Læs loven om dyreforsøg

Bekendtgørelser og vejledninger

Skrevet af Kathrine Gram for Kattens Værn

Den 1. juli 2021 trådte gode ændringer i kraft

Nu kan Kattens Værn, med loven i ryggen, erfare en langt smidigere sagsgang, både i forhold til tilbagegivelsen af katte med kendt ejer, og i forhold til videreformidling af de katte som ingen ejer har. Den 4. maj 2021 har forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred nemlig været til 3. behandling ved folketinget, og er blevet vedtaget. Det betyder helt konkret for Danmarks katte, at de langt hurtigere vil kunne komme ud til nye, trygge hjem fremfor at sidde længe på landets internater. 

Hidtil har dyreværnsorganisationer været omfattet af en afhentningsfrist på 72 timer fra en kat bliver fremlyst, til at den må klargøres til videreformidling. I hele tre døgn har en kat altså måttet vente på at blive undersøgt og behandlet af vores dyrlæger eller på at kunne blive indstillet til observation med henblik på adoption. Denne regel er nu blevet afskaffet. Det medfører, at optagne, men umærkede katte, fremover ikke skal fremlyses. 

Ændringen afskaffer altså fremlysningspligten for umærkede katte, således at ejerskabet til kattene automatisk overgår til optageren. Reglen om, at ejeren af en mærket og registreret kat skal underrettes inden 24 timer samt at ejeren har en frist på 24 timer fra underretningstidspunktet til at afhente sin kat, vil fortsat være gældende.

Lovændringen har fået følgende betydning:

  • En kat der ikke er ID mærket kan optages af enhver. Det indbefatter at katten ikke er øretatoveret, chipmærket eller bærer halsbånd.
  • Katte der ikke er ID mærkede, skal ikke fremlyses (tidligere var der fremlysningspligt i 72 timer). Dvs. at fremlysningspligten bortfalder.
  • I tilfælde hvor katte er ID mærkede og optages, skal man kontakte ejeren. Katten skal hentes indenfor 24 timer ellers overgår katten som optagers ejendom.

LÆS HELE LOVÆNDRINGEN HER


Her kan du læse hvad TV2 Øst skriver om lovændringen, der berører alle katte-ejere i Danmark.


Her kan du læse udtalelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1. juli 2021. 

Et skridt i den rigtige retning for kattene og for Kattens Værn
Hos Kattens Værn ser vi lovændringen i mark- og vejfredsloven som et godt skridt på vejen. Bestyrelseformand for Kattens Værn Mogens Wilbert udtaler: 

"Jeg har deltaget i arbejdet for lovændringer for katte samt en kattelov i mere end 10 år. Vi har forsøgt at få Folketinget til at lytte til de store fordele for landets katte og dyreværnsorganisationerne gennem underskriftindsamlinger, talrige forhandlinger med hele 5 fødevareministre, dyreværnsordførere for folketingets partier og andre medlemmer. Nu kan vi høste én af de første frugter fra et langvarigt, hårdt stykke arbejde. Man kan sagtens ønske sig meget mere. Ultimativt var en stadfæstelse af lovpligtig ID mærkning uden tvivl at foretrække. Med en nuanceret og fleksibel tilgang til krav om lovændring, har vi fået nogle rigtig fornuftige resultater at bygge videre på".

Lovændringen vil afhjælpe presset på vores internater, og kattene skal ikke sidde unødigt længe og vente på at komme til nye hjem. Ikke mindst skabes et betydeligt incitament for katteejerne til at få mærket deres katte. Vi forventer også, at lovændringen vil medføre små, positive økonomiske og administrative konsekvenser i form af lettet sagsbehandling og mindre tidskrævende administration på vores Internater. 


I TV-klippet fra TV2 Nord  kan du se internatsleder René Skall, som fortæller om de gode tiltag samt tankerne bag lovændringen.

Hos Kattens Værn lægger vi særligt vægt på vigtigheden af ID mærkning, som denne lovændring sætter ekstra tryk på. Nu skal man som katteejer være meget opmærksom på, at få ID mærket katten for at gøre krav på sit ejerskab. Herved opnås mange fordele, som sikrer kattenes ve og vel. Man kan forebygge en lang række triste omstændigheder, som Kattens Værns medarbejdere ofte må være vidne til i dagligdagen, som direkte og indirekte konsekvens af umærkede katte. Du kan du læse meget mere om hvorfor mærkning er så vigtigt HERKatte i Danmark er omfattet af følgende love og bekendtgørelser
De vigtigste love for katte er Dyrevelfærdsloven, Lov om mark- og vejfred samt en række bekendtgørelser. Dyrevelfærdsloven blev d. 6. februar 2021 vedtaget af Folketinget.

Dyrevelfærdsloven foreskriver, at ”enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer”.

Vi har samlet lovene i den mørkeblå boks på denne side.

Kattevelfærd
Når man holder kat som kæledyr, er man således forpligtet til at varetage kattens fysiske og psykiske behov. Man skal helt konkret sørge for, at katten har et hjem og får den rigtige kost. Man skal sørge for, at dens sundhedsmæssige behov dækkes ved fx. at tage den til dyrlæge når man observerer, at den er blevet syg og skal behandles for at blive rask.

Omsorgfuld behandling og adfærdsmæssig hensyntagen indbefatter at man, ud fra kattens synspunkt, tager stilling til hvad der gør at katten trives på det psykiske plan. Har man fx en lejlighedskat må katten stimuleres intellektuelt med noget at underholde sig med, så den ikke keder sig og mistrives. Et mangeårigt samarbejde mellem dyreværnsorganisationer
Igennem mange år har DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation(DOSO) arbejdet for lovændringer, der fremmer dyrs interesser og rettigheder. En særlig nedsat gruppe fra DOSO (Kattens Værn, Inges Kattehjem og Anima) kan efter en dedikeret indsats glæde sig over at se resultater.

Det har været et stort ønske for Kattens Værn og for andre dyreværnsorganisationer i Danmark, at der skal ske lovændringer for landets katte. Det er en stor målsætning at en kattelov en dag kan opstå. En kattelov vil omfatte hele regelsættet om de problemstillinger, der er forbundet med katte. Dette er noget vi i særdeleshed  mangler til Danmarks mest populære kæledyr. Vi så gerne i Kattens Værn, at der konkret blev fremsat krav om lovpligtig ID mærkning og registrering af katte i Danmark, sådan som vi kender det fra hundeloven. Der er desværre ikke politisk opbakning til sådan en lov, så det har indtil nu ikke været muligt, at få omsat ideen til lov. 

I den nye Dyrevelfærdslov gives der mulighed for, at ministeren kan fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr under dyrevelfærdsmæssige hensyn; "der kan få afgørende betydning i relation til ansvarligt ejerskab for katte med et betydeligt løft af dyrevelfærden til følge". Vi ser hos Kattens Værn med positive øjne på ændringerne i lovene, og ser frem til arbejde videre med problemstillingerne.

Katteansvarsgruppen bestående af Dansk Katteregister, Den Danske Dyrlægforening, Det Danske Katteregister, Dyrefondet, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation(DOSO), Inges Kattehjem, Kattens Værn og The Voice og Pets har lavet følgende meddelse i forbindelse med lovændringen 1. juli 2021. Læs mere HER


Regler for udekatte

Når du har en kat, der er så priviligeret at have muligheden for at løbe ude, er der en lang række regler du skal være opmærksom på. Katte uden for egen grund er nemlig omfattet af den danske mark- og vejfredslov, hvor der er et generelt krav om, at husdyr skal holdes på egen grund. Det kan i sagens natur være noget af en udfordring at overbevise sin udekat om at blive indenfor havens fire hække, og derfor er det en god idé at vide hvad loven rent faktisk siger om kattens færdsel på andres grunde.

  • Vidste du, at du bl.a. står til ansvar hvis din kat ødelægger noget på en andens grund?
  • Vidste du, at hvis din kat skader en andens kat kan du risikere at blive holdt ansvarlig?
  • Vidste du, at du ikke bare må skyde eller aflive en kat alene fordi den strejfer på din grund? 

 

Støt forslaget om en kattelov

Vil du også vide mere om hvorfor der burde være en kattelov? Du kan desuden være med til at bakke op om en kattelov, der beskytter Danmarks katte.

LÆS MERE OG SKRIV UNDER HER