Bliv medlem

Det koster 240 kroner om året at være medlem af Kattens Værn, når du samtidig tilmelder din betaling til Betalingsservice. 

Bliv medlem

Tak for, at du vælger at hjælpe kattene!

Membership

Medlemskontingentet kan ikke trækkes fra i Skat, men al yderligere støtte op til 15.000 kroner årligt, er fradragsberettiget.