Siden 1. marts 1933 har foreningen arbejdet for at forbedre forholdene for kattene i Danmark.

Kattens Værn har specielt fokus på de vilde katte. Det anslås, at der lever i omegnen af 90.000 herreløse katte i Danmark. Kattene kan ikke klare sig selv – selvom mange fejlagtigt tror, det er tilfældet.

Vi arbejder både med de vilde og de tamme herreløse katte.

Læs mere om vilde og vildtlevende katte HER.
Se vores internater HER.

 

Vi arbejder for:

  • At hjælpe de vilde katte gennem genudsætning.
  • At katte, der ikke skal anvendes til avl, bliver enten kastreret eller steriliseret.
  • At alle katte mærkes med øremærke og/eller chip.
  • At drive internater.
  • At informere om vores arbejde gennem medlemsbladet “Kattens Venner” og vores Facebookside.
  • At informere om katteadfærd og behandling af katte via foldere og hjemmeside.
  • At samarbejde med dyreværnsforeninger i og uden for Danmark.

Hvis du ønsker at tage del i arbejdet med at hjælpe kattene, så kontakt dit nærmeste internat. Se hvor vi har internater HER.