Sammenføring af hund og kat

Skrevet af dyrlæge Lone Nielsen

Hunde og katte kan blive de bedste venner. Du kan som ejer gøre en indsats for at venskabet har mulighed for at spire imellem disse to vidt forskellige arter, når du får en ny hund eller kat.

Hunde og katte har ry for ikke at kunne døje hinanden, og alligevel er der mange eksempler på at de kan udvikle et tæt bånd, hvor de har stor glæde af hinandens selskab. Grundlæggende er disse to arter evolutionsmæssigt vidt forskellige.

Hunden
Hunden har været sammen med mennesker i henved 20.000 år eller mere. De har været brugt til jagt og vagt, og ikke mindst som selskab for mennesker. Hunde er flokdyr og hundens sprog er forfinet og udviklet til at indgå i en flok. Hundens overlevelse afhænger af flokkens succes, og her er en rangorden hvor man kender sin plads. Hunde elsker fysisk kontakt og vil gerne være i flokken stort set hele tiden.

Katten
Katte derimod er det man kalder solitære jægere. Katten skal tage vare på sin egen overlevelse. Den jager og spiser alene og har et territorium den beskytter. Domesticering af katten begyndte for ca. 9.500 år siden i Ægypten, og katten har således ikke fulgt med mennesket nær så længe som hunden. Hunde opsøger aktivt andre hunde eller mennesker, imens kattens sprog er lagt an på at undgå kontakt med ”fremmede” og katten kommunikerer på afstand indtil den er helt tryg og nysgerrigheden overvinder frygten.

Forskelligheder
Som følge af ovenstående er hunde og kattes udgangspunkt nærmest hinandens modpoler. Man plejer at sige at hunde har ejere og katte har tjenere, det er vi mange der kan nikke genkendende til, men det har sine årsager når man ser på hvor vidt forskellige disse dyr er i deres udgangspunkt. 
Når man ser på hundens og kattens sprog er de også her meget forskellige.Hunde bruger veludviklede, tydelige signaler – så det kan forstås af hele flokken. Katten har et tydeligt sprog når den f.eks. er skrækslagen – med krummet ryg og tyk hale, men katten har også en ansigtsmimik som er meget mindre tydelig. Opgaven for hunden og katten er at lære hinandens sprog og signaler at kende, og det tager tid og tilvænning.

Katten vælger sine venner
Det gode er at katte, på trods af deres solitære natur, kan indgå i flokke hvis de ønsker det. Flokken er lagt an på sociale aktiviteter og ikke et egentligt hiraki eller samarbejde. Man kan sige at katten vælger sine venskaber og socialiserer med dem, de vælger at binde sig til - om det så er mennesker, hunde eller andre dyr. Derfor har man også en chance for at hunden og katten kan blive virkelig gode venner - hvis man er heldig, og hvis man gør sit bedste for at introducere det nye familiemedlem på den rigtige måde.Inden man anskaffer sig en hund til sin kat eller omvendt, er det en god idé at se på de dyr man har i forvejen; Har man en meget frygtsom kat eller en hund, der jager alt der bevæger sig, så er der mindre sandsynlighed for at det bliver et godt match, end hvis man har en rolig hund eller en social kat i forvejen. 

Trinvis vejledning til introduktion af din nye kat eller hund i hjemmet