Katteleksikon - Kattens Værn

Bid fra katte2

Bid fra katte

Katte har lange, spidse hjørnetænder, og derfor vil kattebid typisk vise sig som et 1-2 punktur-sår. Mange vil nok tænke, at der ikke er sket nogen nævneværdig skade. Men hold godt øje, for det kan hurtigt udvikle sig.
Af veterinærsygeplejerske Martine B. Petersen

Kattens Værns vejledning til hvordan man bør forholde sig til kattebid

Hvorfor kan kattebid være så farlige?

Katte har lange, spidse hjørnetænder, og derfor vil kattebid typisk vise sig som et 1-2 punktur-sår. Mange vil nok tænke, at der ikke er sket nogen nævneværdig skade. Men hold godt øje, for det kan hurtigt udvikle sig. Katte har en stor mængde forskellige bakterier i mundhulen, især omkring tænderne. Kattens tænder efterlader bakterier dybt nede i bidsåret. Når først såret lukker sig til, får de anaerobe (ikke iltkrævende) bakterier optimale vækstbetingelser og formerer sig hurtigt. Sådan udvikler man en infektion.

Hænderne er ofte mest udsat, og det er også her der er størst risiko for komplikationer. Infektionen kan nemlig her nemt trænge ind i omkringliggende seneskede, sene eller led, hvor antibiotikaen ikke kan trænge ind. Hvis infektionen får lov at udvikle sig ubehandlet, kan det i værste fald føre til en livstruende blodforgiftning, operation eller amputation.  Fokus på problemet fra starten og en hurtig opstart af forebyggende behandling, er derfor yderst vigtigt og kan forebygge infektion og risikoen for komplikation i væsentlig grad.

Øget risiko for bidskader

I vores daglige arbejde med håndteringen af katte hos Kattens værn, får vi mange forskellige katte ind. Nogle af kattene er nemme at håndtere, andre er skræmte, utrygge eller stressede. Derfor skal vi altid være varsomme i vores håndtering af dem. Både inspektører, klinikpersonale og internatspersonale har forskellige hjælpemidler til håndteringen af vilde og skræmte katte. Kattens Værn opfordrer alle medarbejdere til altid at prioritere deres egen sikkerhed højt. For den almindelige katte-ejer, kan uheldet være ude hvis katten f.eks. leger lidt for vildt, bliver skræmt eller overstimuleret. Så kan katten på komme til at bide for hårdt, og der skal man være særligt opmærksom på efterspillet.

Hvad skal du selv gøre?

Hvis uheldet er ude, og du bliver bidt af en kat, så er der flere ting du kan gøre for at mindske risikoen for infektion/komplikationer:

Skyl såret grundigt under rindende vand. Hvis det bløder let fra læsionen, så lad det bløde let fra såret. Dette hjælper med at skylle nogle af bakterierne ud. Læg efterfølgende et let pres på såret med et stykke gaze

Hvis biddet er dybt eller omkring et led eller du er immunsvækket så kontakt STRAKS en læge. Forbyggende antibiotika-behandling har bedst effekt, hvis det opstartes indenfor 6 timer efter skaden er sket

Tjek at din stivkrampe-vaccination stadig dækker (må højst være 10 år gammel)

Vær opmærksom på infektionstegn i hele forløbet. Hvis du oplever smerter, hævelse, varme, rødme og nedsat bevægelse. Ved infektionstegn er hurtig opstart på antibiotikabehandling altafgørende for at minimere risikoen for komplikationer og senfølger. Så hvis du er det mindste i tvivl, rådgiv dig med din læge

Hvis du opsøger læge eller skadestue, kan du medbringe denne vejledning som nederst har et afsnit til lægen mhp. behandling og dosis med evt. antibiotika

Lægen kan behandle således

Set i relation til de alvorlige infektioner, som kattebid kan forårsage, bør man altid overveje forebyggende antibiotika-behandling. I følgende tilfælde bør man være særligt opmærksom på:

  • Læsioner på hænder i særdeleshed omkring knogle eller led
  • Dybe eller punktur sår.
  • Immunsupprimerede patienter

Forslag til Antibiotikaprofylakse i disse tilfælde:

Voksne: Amoxicillin/Clavulansyre 500 mg/125 mg, Dosis: 3 gange dagligt i 3 dage

Forslag til antibiotikabehandling ved etableret infektion:

Voksne: Amoxicillin/Clavulansyre 500 mg/125 mg, Dosis: 3 gange dagligt i 5-10 dage

Forslag til antibiotikabehandling ved penicillinallergi:

Azithromycin 500 mg 1 gang dagligt, som 1. dosis. Herefter 250 mg 1 gang dagligt i 4 dage

    Facebook
    Email
    Print