Vores mission

Her er vores grundlæggende mærkesager

Vores mission

Vildtlevende og herreløse katte er ikke en naturlig del af den danske natur. Alligevel lever ca 100.000 katte rundt omkring i den danske natur, hvor de har svære betingelser for at overleve. Hos Kattens Værn er vi sat i verden for at hjælpe de herreløse katte.

Siden 1933 har vi arbejdet for kattenes ve og vel, og vores mange års erfaring, har givet os en stor viden om kattene, deres adfærd og behov.

Over årene har vi skærpet vores mærkesager, så de i dag er: Indfangning, neutralisering, mærkning og registrering samt adoption eller genudsætning af kattene til en fodervært.

Derudover har vi i de seneste år forstærket vores politiske arbejde, hvor vi på baggrund af vores viden og kendskab søger at lægge pres på de politiske beslutninger og tiltag i form af udarbejdelsen af en egentlig kattelov.

Indfangning

En forholdsvis nylig rapport anslår, at der er omkring 100.000 katte i Danmark, der lever vildt i naturen. En del er efterladte katte, hvor ejeren blot dumper dem. Andre fødes som vildtlevende – måske med halvtamme katte som ophav. 

Katten er ikke tilpasset til at klare sig i naturen og mange sulter og er plaget af sygdomme. Det er disse katte, vi indfanger – nogle kan reddes og få et godt liv, mens andre, der kan være sygdomsramte eller underernærede, desværre er bedst tjent med at blive aflivet på en human måde.

Læs mere om vores muligheder for indfangning her.

Neutralisering

Hver dag har vi i vores arbejde at gøre med de katte, der er blevet i overskud, fordi ejerkatte netop ikke er blevet neutraliseret.

Med tanke på, at to katte i løbet af få år kan blive til flere tusind katte, bliver alle vores katte neutraliseret inden adoption eller genudsætning.

Neutralisering er således en helt afgørende faktor for at begrænse udviklingen i antallet af herreløse – og potentielt – vildtlevende katte.

Læs mere om neutralisering her.

Mærkning og registrering

Loven siger, at hvis en kat ikke er øre- eller chipmærket, har den i lovens forstand ikke en ejer. Dette burde være nok til, at enhver katteejer sikrer, at katten er mærket og registreret i Det Danske Katteregister.

Hvis en umærket kat en dag løber for langt væk, er chancerne for at finde dens ejer igen ganske små. En eventuel finder, kan også blot tage katten til sig, da der ikke er en registreret ejer.

Vi arbejder også politisk for at gøre det lovpligtigt at mærke og registrere katte.

Læs mere om mærkning her.

Genudsætning eller adoption

Genudsætning dækker over, at en vildtlevende kat bliver indfanget, neutraliseret, øremærket og dyrlægetjekket, inden den bliver sat tilbage i sit vante område. Vi genudsætter kun katte, hvis en fodervært skriver under på at tage ansvaret for katten resten af kattens liv.

En del af de indfangede katte er så tamme eller delvis tamme, at de kan adopteres som familekat. Er der tale om killinger prøver vi at socialisere dem, så de også kan adopteres af en katteglad familie.

Læs mere om genudsætning her.

Det politiske arbejde

Udover ovenstående punkter, arbejder vi på at sikre at kattene får en højere status rent lovgivningsmæssigt. Især punkter som lovmæssige krav om mærkning og registrering samt forhold omkring kattehold ligger højt på dagsordenen.

Følg vores nyhedsside for at høre mere om vores arbejde på det politiske niveau.