Digitalt medlemsblad

Modtag medlemsbladet digitalt.

Læs dit medlemsblad hvor som helst..

Priserne på både trykning og forsendelse er i de seneste år steget betragteligt. Derfor tilbyder vi at levere vores medlemsblad digitalt som alternativ til den trykte udgave. På den måde bliver der flere midler til vores kerneopgave: at tage vare på kattene.

Det er godt for miljøet, for kattene – og bekvemt for dig.

Udfyld og indsend nedenstående formular, så vil du fremover modtage bladet digitalt.

Her finder du dit medlemsnummer

Bag på bladet står din leveringsadresse, og i linjen med REF.NR. står dit medlemsnummer. 

Udfyld formularen med de samme oplysninger som trykt bag på dit blad samt e-mailadresse og telefonnummer.