Arv og testamente

Kattens Værn i testamentet?

Mange mennesker oplever hver dag den store glæde, katte giver dem – ofte gennem hele deres liv.

Der er dog et stort antal vildtlevende og herreløse katte, der har udsigt til et hårdt liv, hvis de ikke bliver hjulpet.
Det er netop de katte, vi tager vare på, og de trænger til omsorg og en chance for en ny start.

Når du testamenterer en andel af dine midler til Kattens Værn er du med til at sikre,
at mange af disse katte kommer til gode hjem og får et godt liv.

Og vidste du, at der yderligere kan være reelle økonomiske fordele for dine arvinger i at tilgodese Kattens Værn i dit testamente? 

Vores passion er kattene

Hver dag året rundt passer vi godt på de herreløse katte, der kommer til vores internater – og prøver at finde gode, trygge hjem til dem alle. 

Lad din passion leve videre!

Lad din passion leve!
De fleste har lidt berøringsangst, når snakken handler om testamenter – formentlig fordi associationen meget nærliggende vedrører ens egen død, hvilket ikke er altid er et populært emne ved middagsbordet.

Faktisk handler et testamente meget mere om livet, om din passion – og alle de ting, emner og personer, der interesserer dig lige nu. Alt det, der giver dig varme, nærvær, betydning og glæde i hverdagen. Derudover handler det ikke om en afslutning – men en fortsættelse af alt det betydningsfulde – din passion. Nærmest som en fremtidsgave.

De fleste af os rejser jo nok hinsides på et tidspunkt – så hvorfor ikke gøre det i sikker forvisning om, at ens kærlighed, tanker, idéer og idealer tilgodeses?
Men kan man få sådanne ting, ord og handlinger ind i et testamente?

Det vil altid kræve en god, nærværende og tryg dialog med den advokat, der skal udforme ens testamente. Tryghed handler om tillid og personlige egenskaber, så man tør være åben og ærlig om sine tanker og ønsker.

Start med at møde vores advokat,
der kan give dig gode råd i forbindelse med arv og testamente.

Mød vores advokat Karen Wung-Sung og hør mere om:
  • hvordan kommer man igang?
  • den helt uforpligtende dialog
  • er det virkelig gratis?
  • kan et testamente ændres senere?

Mød vores advokat

Afspil video
arv testamente advokat

Advokat Karen Wung-Sung

Har du spørgsmål i forbindelse med arv og testamente, kan du kontakte Karen direkte på tlf 70 30 10 06 eller e-mail kaws@advodan.com

Vi betaler arveafgiften

Udover at du sikkert holder meget af katte, kan der være reelle økonomiske fordele for dine arvinger i at tilgodese Kattens Værn i dit testamente.

Hvis man har katte i sit hjerte og gerne vil sikre, at mulighederne for de herreløse og vildtlevende katte i Danmark forbedres, kan det for mange personer være grund nok til at indskrive Kattens Værn i sit testamente.

Nogle arvinger vil muligvis ikke have samme opfattelse, og derfor kan det være vigtigt for dem at vide, at de rent faktisk kan få mere ud af arven, når en del gives til en velgørende organisation som Kattens Værn. Grunden til dette er, at Kattens Værn betaler arveafgiften for de efterladte.

Reglerne for betaling af arveafgift afhænger af den relation, man har til de efterladte. Reglerne kan generelt deles op i tre niveauer:

Ægtefælle/samlever – arveafgiften udgør 0%
Børn/børnebørn – arveafgiften udgør 15%
Søskende og andre – arveafgiften udgør 36,25%
Da Kattens Værn er en velgørenhedsforening, er vi fritaget for at betale arveafgift.

Gratis rådgivning

Hvornår kan det betale sig?

Hvis din arv udelukkende skal gå til personer, der skal betale den høje arveafgift på 36,25%, vil det næsten altid kunne betale sig at testamentere 70% af arven til dem og de resterende 30% til Kattens Værn. Det skal indskrives i testamentet, at Kattens Værn betaler arveafgiften for disse personer.

Som det kan ses i eksemplet ovenfor (billedet), er nettoarven til søskende større i tilfældet, hvor 30% af arven går til Kattens Værn. Se beregningen nederst på siden.

Helt generelt er det således en økonomisk fordel for arvingerne, hvis disse ikke falder i grupperne ægtefælle/samlever eller børn og børnebørn. Hvis der er børn og ægtefælle med i testamentet, er det altid en god idé at rådføre sig med en advokat for at sikre sig, at alle tilgodeses ud fra dine ønsker. Her kan andre fordelinger og den samlede arvs størrelse have stor betydning for, hvorvidt den økonomiske fordel er interessant.

Gratis og uforpligtende advokathjælp

I alle tilfælde kan vores advokat hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt det kan betale sig ud fra en økonomisk betragtning i forhold til dine efterladte.

Det er også vigtigt at nævne, at det vil være gratis for dig at oprette et testamente gennem vores advokat, når Kattens Værn betænkes. Prisen på oprettelse af et testamente ligger normalt på over kr 5.000,-, men dette beløb kan du således spare.

Hvis du ønsker en helt uforpligtende samtale med vores advokat Karen Wung-Sung fra advokatfirmaet Advodan, er du velkommen til at kontakte hende direkte på tlf 70 30 10 06 eller på e-mail kaws@advodan.com.