GDPR

Privatlivspolitik

Kattens Værns cookie- og privatlivspolitik

Her finder du en beskrivelse af, hvordan vi indsamler og håndterer personoplysninger.

Cookiepolitik

Hos Kattens Værn ønsker vi at give dig en god og personlig brugeroplevelse, når du besøger vores hjemmeside og webshop.

For at gøre det benytter vi cookies til at sikre funktionaliteten på siden.

Hjemmesiden er drevet og ejet af:

Kattens Værn

CVR-nummer: 49737017 

Sandager 11
2605 Brøndby

Telefonnummer: 38 88 12 00

E-mailadresse: kv@kattens-vaern.dk

En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at indhente oplysninger om, hvilke sider du besøger, og hvilke funktioner på hjemmesiderne du bruger. En cookie kan ikke se hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af andre personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Formålet med vores cookies er at optimere din brugeroplevelse, når du besøger vores hjemmeside samt at få indsigt i dine besøg på hjemmesiden.

Derudover bruger vi cookies til at understøtte designet på hjemmesiden.

Cookies kan både blive anvendt af os, når du besøger vores webshop, men i nogle tilfælde kan cookies også blive anvendt af tredjeparter.

Vi indsamler ikke personlige data via vores cookies.

Hvis du vælger at acceptere cookies, eller du klikker videre på hjemmesiden uden at tage stilling hertil, sætter vi funktionelle cookies på din computer afhængig af, hvilke sider du benytter. 

Hvis du slet ikke ønsker, at der skal sættes cookies, skal du slå cookies helt fra i din browser, men du skal i så fald være opmærksom på, at der kan være dele af hjemmesiden, der ikke længere vil fungere.

Du kan altid vælge at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din internet-browser.

Du kan også nemt slette cookies på din computer, som du ikke længere ønsker at have liggende.

Benytter du en PC, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + DELETE.

Ellers anbefaler vi, at du følger brugervejledningen for netop det device, du anvender.

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at skrive til os på e-mail kv@kattens-vaern.dk

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger.

De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller i forbindelse med leveringen af vores services, besøg på vores hjemmeside, medlemstilmelding, donationsindsamling, køb i webshop, vores markedsføring, brug af vores app,  jobansøgninger eller andet.

Du er velkommen til at kontakte os på kv@kattens-vaern.dk, hvis du måtte have spørgsmål.

Hjemmesiden er drevet og ejet af:

Kattens Værn

CVR-nummer: 49737017 

Sandager 11
2605 Brøndby

Telefonnummer: 38 88 12 00

E-mailadresse: kv@kattens-vaern.dk

I de situationer, hvor Kattens Værn fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

Kattens Værn ønsker at sikre en god kattevelfærd – herunder indfangning af vildtlevende katte – i Danmark. På den baggrund behandler vi løbende indkomne sager om katte, der har behov for hjælp, foretager politianmeldelser ved uforsvarlig behandling af katte eller mistanke herom, yder rådgivning, mv.

I den forbindelse behandler vi en række personoplysninger om de personer, som kontakter os telefonisk eller via hjemmesiden. Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og e-mail. De personer, som kontakter os, kan vi efterfølgende kontakte for at tilbyde dem et medlemskab hos os i en toårig periode. Vores behandling af oplysninger om de personer, der selv henvender sig til os, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne hjælpe katte i nød samt kontakte personer med tilbud om medlemskab for at sikre vores fortsatte virke).

Vi behandler derudover oplysninger om de personer, der anmeldes til foreningen, herunder navn og kontaktoplysninger, billeder, oplysninger om strafbare forhold eller mistanke herom, helbredsforhold samt øvrige oplysninger, der fremgår af anmeldelsen. Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om de personer, der anmeldes til foreningen, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (vores retlige forpligtelse til at foretage politianmeldelser i sager om uforsvarlig behandling af katte) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (vores interesse i at hjælpe katte i nød).

Vi indsamler personoplysninger direkte fra de registrerede personer eller fra personer, der kontakter os, vores frivillige, eksterne dyrlæger eller fra offentlige myndigheder.

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysninger på en sag i fem år efter, at sagen er færdigbehandlet med henblik på, at vi kan dokumentere sagernes historik.

På vores internater håndterer vi adoptions- og indleveringssager af katte, hvor tidligere dyreejere i sjældne tilfælde kan indlevere deres kat til Kattens Værn eje, ligesom nye katteejere kan adoptere de indleverede/indfangne katte.

Med henblik på vores håndtering og administration af disse sager, registrerer vi en række oplysninger om katteejerne i vores it-system. Det drejer sig om navn, adresse, underskrift, telefonnummer og e-mailadresse. Oplysningerne gives direkte og personligt, når personer afleverer/adopterer en kat.

For at sikre registrering af katten i Det Danske Katteregister, så ejeren kan kontaktes, hvis en kat bliver væk, overføres de fornødne persondata hertil.

Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (aftalen med katteejeren), og artikel 6, stk. 1, litra f, herunder vores legitime interesse i at kunne kontakte dyreejerne, hvis der skulle opstå spørgsmål.

Personoplysningerne i Kattens Værn slettes tre år efter overdragelsen af katten med henblik på, at vi kan dokumentere historikken i sagen.

Når du som en del af dit medlemskab yder os et løbende bidrag, giver os en donation eller testerer en del af din arv til os, behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, størrelsen på dit bidrag, fødselsdato samt personnummer med henblik på, at vi kan foretage indberetning af dit bidrag til SKAT.

Indsamling af persondata i forbindelse med donationer foregår via formularer på vores hjemmeside eller i sjældne tilfælde via telefonisk kontakt.

Persondata i forbindelse med testamenter tilgår os via advokater og/eller skifteretten.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (vores retlige forpligtelse til at foretage indberetning til SKAT) og artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne overholde vores vedtægtsmæssige pligt til at føre regnskab).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem hos os og i et år herefter, henholdsvis i fem år fra du har givet os en donation eller testeret en del af din arv til os med henblik på, at vi kan dokumentere modtagne bidrag samt nå at foretage den lovpligtige indberetning af dem til SKAT.

Hvis du søger et job hos os, enten som fastansat eller frivillig, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet til os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (dit samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). 

Hvis vi ansætter dig som medarbejder hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på 5 år efter din fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode, fx i forbindelse med en konkret tvist. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik til medarbejdere, som udleveres til dig ved din ansættelse.

Hvis du antages som frivillig hos os, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger allerede senest tre måneder efter din fratræden. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne oplysningstekst til frivillige, som udleveres til dig ved din ansættelse.

Hvis du optages i vores bestyrelse, behandler vi en række oplysninger om dig blandt andet dit navn, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse, dato for indtræden og udtræden af bestyrelsen samt andre oplysninger i årsberetninger og mødereferater med henblik på, at vi kan offentliggøre bestyrelsens medlemmer på vores hjemmeside samt varetage sekretariatsfunktionen for bestyrelsen. Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (aftalen med dig) og artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Vi sletter dine personoplysninger fem år efter, at du er fratrådt som medlem af bestyrelsen.

Vi markedsfører vores forening via forskellige kanaler, blandt andet via hjemmeside og i tryksager. I den forbindelse kan vi bruge billeder og videooptagelser af ansatte og frivillige til kampagner, reklamer, mv. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (vores aftale med dig). Vi sletter billederne og videooptagelserne tre år efter, at vi ikke anvender dem aktivt i vores markedsføring længere.

Som led i vores markedsføring kan vi udsende nyhedsbreve, som du modtager enten fordi du er medlem, har givet en donation eller fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene. I den forbindelse behandler vi dit navn og e-mailadresse med det formål, at vi kan sende dig nyhedsbrevene. Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at markedsføre foreningen).

Når du oplyser din alder og fødselsdato til Kattens Værn, fx i forbindelse med en donation, anvender vi oplysningen om din alder til blandt andet at kunne sende dig relevante nyhedsbreve.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du ønsker at modtage ovennævnte nyhedsbreve fra os og i to år derefter.

Til brug for vores markedsføring kan vi også anvende dit navn og e-mailadresse til at målrette annoncer til dig på Facebook. Vi sletter dine oplysninger, hvis du trækker dit samtykke til at modtage markedsføring fra os tilbage eller senest et år efter, at du sidst har interageret med os på Facebook.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at foretage markedsføringstiltag for at drage opmærksom til foreningen og hverve potentielle medlemmer).

Vi behandler dine personoplysninger, herunder navn, e-mailadresse samt de øvrige personoplysninger, du sender til os for at kunne besvare din henvendelse, behandle din forespørgsel, mv. Du skal dog være opmærksom på, at vi også gemmer dit navn og kontaktoplysninger i en toårige periode med henblik på, at vi senere kan kontakte dig med tilbud om medlemskab af vores forening.

Dine personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at besvare din henvendelse og kunne kontakte dig med tilbud om medlemskab for at sikre vores fortsatte virke).

Når du handler på vores webshop, registrerer vi en række oplysninger om dig. Det drejer sig om dit navn, adresse, e-mailadresse og foretagne køb.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på, at vi kan indgå købsaftalen med dig og eventuelt sende dig nyhedsbreve. Vores behandling har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt artikel 6, stk. 1, litra f, herunder vores legitime interesse i at markedsføre vores forening og kunne yde en god service over for dig.

Vi opbevarer dine oplysninger i fem år fra udgangen af det regnskabsår, dine oplysninger vedrører af hensyn til vores bogføringsmæssige forpligtelser. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi dine oplysninger, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev og to år herefter.

Når du besøger vores hjemmeside www.kattens-vaern.dk, opsamler vi udelukkende ikke-sporbare data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden og benytte huskefunktioner.

Til statistik anvender vi programmet Plausible med base i Europa, som ikke indsamler sporbare personlige data.
Vi placerer udelukkende funktionelle cookies på din enhed. Se mere i vores cookiepolitik.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en velfungerende hjemmeside. 

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere og offentlige myndigheder, såsom SKAT, kommuner og Politiet for at sikre sagsbehandling.

Medlemmer og støtter oprettes i vores medlemssystem, der er baseret på en Microsoft365 løsning, og der foreligger en databehandleraftale med den danske leverandør af systemet. 

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings- og forældelsesloven, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage.

Det kan du gøre ved at sende en e-mail til kv@kattens-vaern.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via kv@kattens-vaern.dk.

Du har for det første ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at få slettet oplysninger om dig og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og endelig kan du i visse tilfælde have ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk