NYHEDER fra Kattens Værn

Hvor er ansvarligheden, hvis 100.000 katte ikke er nok…?

Danske dyrevelfærdsorganisationers internater er til tider mere end fyldt med katte, der på den ene eller anden måde er blevet indleveret eller indfanget. Mange af kattene er tamme katte, der er ”glemt” af tidligere ejere og andre er bortløbne. Fælles for dem er ofte, at det ikke kan fastslås, hvor de hører til.

De katte, der er overladt til sig selv, lever ofte under kummerlige forhold med mangel på føde, kampe mod både hinanden og andre dyr i naturen. Med tanke på, at få katte ganske hurtigt kan blive til mange, øges problemerne med ofte både sygdom og degenerering til følge – og klart også til irritation for de mennesker, der generes af de (ufrivilligt) vildtlevende kattes adfærd.

Da katten ikke er en naturlig del af den danske natur, har de herreløse katte på en eller anden måde et ophav som tamkat eller gårdkat, hvor den har haft en jagtfunktion til glæde for menneskerne. 

Men skal vi bare være ligeglade med de katte, der overlades til sig selv? Svaret er et klart NEJ! 

Det handler om ansvarlighed, redelighed og dyrevelfærd. På det politiske niveau, er der forståeligt nok dyrevelfærdssager, der scorer flere point og som får mere fokus. Fair nok. Men hvis man nu ved, at der er anslået 100.000 katte i Danmark, der er overladt til sig selv – med de følger, der er nævnt ovenfor – burde der så ikke være en lille klokke, der bimlede i hovedet på en ansvarlig minister for dyrevelfærd? 

Vi ser dagligt mange folk, der virkelig kærer sig om katte og tager ansvar for det dyr, de har valgt som en del af familien. Desværre ser vi jo også alle de katte, hvor der ikke er taget et ansvar – og det er jo her, der bør sættes ind.

Er det så en enkel opgave at reducere problemet med alle de ejerløse katte?

Vores naboland Sverige har gjort det lovpligtigt at mærke og registrere katte. I den bedste verden, vil alle katte således altid kunne spores tilbage til en ejer. I virkelighedens verden vil en lovændring have to effekter. 

For det første vil der ske et ubetinget fald i antallet af de herreløse katte, da man med en lovhjemmel i hånden kun vil kunne formidle og overdrage katte, hvis de er mærket og registreret. 

For det andet vil det betyde, at opfattelsen af katten bliver taget alvorligt. Den er ikke bare en kortvarig legekammerat som efterfølgende kan passe sig selv. Det er helt afgørende, at ansvarlighed i forhold til kattens status forankres fra toppen, hvis udfordringerne skal reduceres. 

Så få nu skrevet katten ind i dyrevelfærdspakken! 

Det estimeres, at der er over 400.000 husstande i Danmark med en eller flere katte, og mon ikke en stor andel af dem vil se meget positivt på et udspil, hvor deres kæledyr tages alvorligt?

Læs pressemeddelelsen “Stop kattekaos” fra dyreværnsorganisationerne og Den Danske Dyrlægeforening her.

  • 06/02/2024
Facebook
LinkedIn
Email