NYHEDER fra Kattens Værn

Undersøgelse viser, at et varmere klima kan betyde flere flåter i naturen – og desværre lader det til at flåter, der kan overføre alvorlige sygdomme, bliver mere udbredt.

Klimaet bliver varmere i Norden og det forlænger flåtsæsonen, samt åbner en dør for at fremmede flåtarter får mulighed for at etablere sig, og det fører til en voksende flåtbestand.

Flåtbårne sygdomme hos hunde og katte har historisk set været sjældne og sædvanligvis milde i de nordiske lande, men længere sydpå i Europa findes der flåtarter, som kan forårsage alvorlige sygdomme hos dyr og mennesker. Udover hunde og katte kan trækfugle også transportere flåter over lange afstande og på den måde være med til at indføre nye flåtarter. Hvis klimaet og værtsdyrene er passende for flåterne, hvor de falder af, kan de etablere sig.

Den voksende flåtpopulation og den øgede eksponering gør, at kæledyr og mennesker i stigende grad risikerer at blive udsat for flåtbårne smitstoffer, som for eksempel flåtbåren hjernebetændelsesvirus. Det har netop været fremme i medierne, at flåter, der kan overføre TBE-virus som kan føre til hjernehindebetændelse, breder sig i Danmark primært via hjortevildt.

Katte, som er værtsdyr for flåter, kan utilsigtet skabe mikrolevesteder for flåter. Når man behandler katte med effektive midler mod flåter, beskytter man ikke alene kattene, men til dels også mennesker, da det er med til at reducere flåtbestande i haver, parker og andre fælles områder. Hvis kæledyrene ikke behandles mod flåter, kan de bidrage til flåtens livscyklus og derved også til udbredelsen af flåtbårne sygdomme til mennesker og andre dyr.

MSD Animal Health, der er en global biofarmaceutisk virksomhed, har med viden fra syv førende eksperter i flåter og flåtbårne sygdomme udarbejdet en rapport om flåtsituationen i Norden. Rapporten kan hentes på Ticks in the Nordics: What You Need to Know .

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal behandle din kat i forhold til flåter, er du altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Du kan købe en flåt tang i vores webshop .

Læs eventuelt mere https://kattens-vaern.dk/flaater-og-katte/.

    Facebook
    LinkedIn
    Email